Ajankohtaiset hankkeet

Kaavat

Näillä sivuilla  esitellään vireillä olevia kaava- ym. hankkeita. Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus  Ota yhteyttä -sivujen kautta jättää myös virallisia huomautuksia ja muistutuksia. Kaavojen laatimistilanne on syytä tarkistaa kaavoittajalta tai asianomaisesta kunnasta.