KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

PORONTIMAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee pääasiassa Metsähallituksen omistamia alueita Porontiman Pitkäniemessä sekä yksityisten maita Tiensuunlahdessa. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin 28.7.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.11.-1.12.2017.

HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 25-28 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Laajennus koskee Purnujärven lounaisosassa kiinteistöjä 31:4, 31:73 ja 31:74. Muutoksella lisätään rakennusoikeutta ja muutetaan kortteleiden rajoja. Laajennuksella todetaan nykyinen rakennustilanne ja mahdollistetaan lisärakentaminen. Muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta ilmoitettiin 16.2.2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.5.-16.6.2017. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee ns. Isokenkäisten klubin matkailuyritystä ja siihen liittyviä alueita Yli-Heikinjärvellä ja Iso-Särkiluomalla. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 16.11.2017, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018.

SÄRKINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 1 ja 6, osaa korttelista 2 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Rakennuspaikkoja osittain siirretään ja rakennusoikeutta kasvatetaan. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 8.2.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 8.2.-9.3.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.7.-17.8.2018.

KAUKOSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 9 ja 14 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Muutoksella muutetaan yhden rakennuspaikan sijaintia ja käyttötarkoitusta sekä lisätään rakennusoikeutta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 8.2.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 8.2.-9.3.2018. Kaavaehdotus laajeni koskemaan myös muita kortteleita ja oli nähtävillä 19.7.-17.8.2018.

ELIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee korttelia 7 sekä siihen liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan hieman korttelin ja latureittien sijaintia, lisätään rantasaunan rakennusala ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018.

AHON RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 1, 2, 4-6 ja 9 sekä niihin liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan yksi kortteli pysyvään asumiseen, muotoillaan hieman korttelien sijaintia ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan lähiaikoina.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC