Näillä sivuilla  esitellään vireillä olevia kaava- ym. hankkeita. Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus  Yhteydenotot -sivujen kautta jättää myös virallisia huomautuksia ja muistutuksia. Kaavojen laatimistilanne on syytä tarkistaa kaavoittajalta tai asianomaisesta kunnasta.

KEMIJÄRVI KUUSAMO LIEKSA PALTAMO PUDASJÄRVI
PUOLANKA SALLA SOTKAMO SUOMUSSALMI TAIPALSAARI
TAIVALKOSKI YLIKIIMINKI KUHMO POSIO
RANUA OULU KALAJOKI VAALA

HYRYNSALMI

YLÄ-TERVAJÄRVI, ALA-TERVAJÄRVI JA ISO HAKOJÄRVI, Tervajärvien ranta-asemakaava.  Kaava koskee UPM:n ranta-alueita em. vesistöjen rannoilla. Kaavalla muodostetaan tavanomaisia, omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 21.4.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.7.-19.8.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kunnanhallitus on 9.2.2016 päättänyt käynnistää Ukkohallan asemakaavan ydinaluetta koskevan muutoksen ja Syväjärven länsipuolta koskevan laajennuksen. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 4.4.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

ROUKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA.  Kaava koskee lähes kaikkia järven ranta-alueita. Kaavalla muodostetaan tavanomaisia, omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 12.7.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-9.3.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

IIN KUNTA

Ei vireillä olevia kaavoja.

KAJAANI

KAJAANI, Venäänniemen ranta-asemakaava. Jo aiemmin luonnoksena nähtävillä olleen UPM:n omistaman Vennäänniemen alueen kaavoitusta jatketaan. Tiestö- ja vesihuoltosuunnitelmat laitetaan ajan tasalle työn kuluessa. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 2.1.-6.2.2015. Kaavaluonnos pidetään uudelleen nähtävillä lähiaikoina.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KALAJOKI

KALAJOKI, Virpirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. Muutos koskee koko kaavaa ja sillä muutetaan rakennuspaikkoja rajoja hieman, lisätään rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laajennus koskee Kalajoen seurakunnan, Kannuskylän jakokunnan maa-alueita sekä Lahdensuun jakokunnan vesi- ja vesijättöalueita Virpirannassa ja Akolankarissa. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 1.-30.12.2016.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KEMIJÄRVI

KEMIJÄRVI, Portinniskan ranta-asemakaava. Suomutunturin eteläpuolelle Alimmainen Kolmiloukkonen ja Ylimmäinen Kolmiloukkonen -järvien rannoille laadittava ranta-asemakaava. Kaavalla suunnitellaan asuntovaunualueita sekä tavanomaisia loma-asuntotontteja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 28.4.2008. Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.4.-7.5.2010. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUHMO

KUHMO, Sääskenniemen ranta-asemakaava. Kaava koskee Lentiiran kylässä olevaa Naavan tilaa 80:3 Lentiiran järven pohjoispäässä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 18.2.-21.3.2014. Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.8.-10.9.2014. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.2014 § 72.

KUHMO, Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennus. Kaava koskee Vieksin kylässä olevaa Tasangon tilaa 17:20 Kellojärven Hiekkaniemessä ja Kelloperässä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 18.2.-21.3.2014. Kaava laajeni myöhemmin Kanervan 17:45 ja Alatalon 17:46 tiloille Kellojärvellä ja Kuivajärvellä. Laajennusta koskeva valmisteluaineisto on nähtävillä 22.8.2014 asti. Alue laajeni vielä UPM:n omistamalle Koskenmäen tilalle 22:62 Korpijärvellä ja Kuivajärvellä  Kaavaluonnos oli uudelleen nähtävillä 24.3.-24.4.2015. Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4.-5.5.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUHMO, Vartiusjärven ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Vartiusjärvellä ja Alajoella. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 20.2.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-15.7.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.-19.12.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.3.2017.

KUHMO, Niskanselän ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Lentiiran järvellä ja Tuulilammella. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 20.2.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-15.7.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.-19.12.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.3.2017.

KUHMO, Pykälikön ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavalla tehdään vähäisiä muutoksia rakennuspaikkojen rajoihin ja kasvatetaan osan rakennuspaikkojen rakennusoikeutta Lentiiran järvellä ja Änättijärvellä. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-15.7.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.-19.12.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.3.2017.

KUHMO, Viiksimon ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM:n omistamaa Tulikankaan kiiteintöä 290-416-10-0 Viiksimojärvellä ja Särkisellä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 3.6.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.11.-19.12.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4.-5.5.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2017.

KUUSAMO

KUUSAMO, Takkuniemen ranta-asemakaavan laajennus. Kaava koskee kaavan  laajentumista Porontiman rannalla ja nykyisen kaavan eteläpuolella. Kaava koskee tiloja 2:9, 2:10, 2:16 ja 2:17. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 5.9.-4.10.2013. Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.4.-5.5.2017. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 24.5.2017.

KUUSAMO, Kantojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos Virran kylässä. Muutos koskee korttelia 22 sekä siihen liittyviä liikenne- ja virkistysalueita. Rakennuspaikkoja siirretään hieman eri paikkaan, käyttötarkoitusta muutetaan, rakennusoikeutta lisätään ja Juumantien varteen sijoitetaan matkailua palvelevaa toimintaa. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 23.10.2014 alkaen. Sitä pidetään ajan tasalla kaavaselostuksessa. Kaava laajeni koskemaan myös korttelia 29 sekä siihen liittyviä alueita. Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.3.-10.4.2015. Kaavanmuutos laajeni myös kortteleiden 19-21 sekä niihin liittyville alueille. Kaavanmuutosluonnos oli uudelleen nähtävillä 21.10.-19.11.2015. Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.3.-15.4.2016. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 24.8.2016 § 149. Päätöksestä on valitettu.

KUUSAMO, JUNGANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA.  Kaava koskee osaa Junganjärven rannoista sekä sen lähellä olevien pienempien vesistöjen rantoja. Kaavan tarkoitus on muuttaa Oivangin rantaosayleiskaavan rakennuspaikkojen sijaintia, lisätä rakennusoikeutta ja muutamia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.3.-15.4.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.4.-5.5.2017. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 24.5.2017.

KUUSAMO, Räisäsensaaren ranta-asemakaava. Kaava koskee osaa Joukamojärvessä olevasta Räisäsensaaresta sen itäosassa. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 17.3.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.-3.2.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.4.-5.5.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUUSAMO, Porontiman ranta-asemakaava. Kaava koskee Metsähallituksen omistamia alueita Porontiman Pitkäniemessä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 28.7.2016. Kaavaluonnos tulee nähtäville lähiaikoina..

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUUSAMO, Kitkanmutkan ranta-asemakaava. Kaava koskee Kiint. Oy Kitkanmutkan alueita Kitkajoella Käylässä.  Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 28.7.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.-3.2.2017. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUUSAMO, Naatikkaniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos Rukajärven kylässä. Muutos koskee korttelia 12 sekä siihen liittyviä virkistysalueita. Muutoksella lisätään yksi kortteli ja lisätään rakennusoikeutta. Muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 16.2.-17.3.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUUSAMO, Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Rukajärven kylässä. Muutos koskee kortteleita 25-28 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Laajennus koskee Purnujärven lounaisosassa kiinteistöjä 31:4, 31:73 ja 31:74. Muutoksella lisätään rakennusoikeutta ja muutetaan kortteleiden rajoja. Laajennuksella todetaan nykyinen rakennustilanne ja mahdollistetaan lisärakentaminen. Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin 16.2.2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.5.-16.6.2017

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

KUUSAMO, Tiermaksen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen. Kaavaa kumotaan Liikasenvaarantien ympäriltä tien parantamisen mahdollistamiseksi. Työn vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos on nähtävillä 13.-26.7.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

LIEKSA

LIEKSA, Mäntyjärven ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Mäntyjärven, Pyytöjärven, Koivaksen, Petronjärven ja niiden lähellä olevien vesistöjen rannoilla. Kaavalla on tarkoitus muodostaa tavanomaisia, omarantaisia  lomarakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.2.-8.3.2012. Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.5.-26.6.2013. Kaavaehdotus 7.5.2015 oli nähtävillä uudelleen 21.12.2015-19.2.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

LIEKSA, Kuoran ranta-asemakaava. Kaava koskee Iso-Kuoran, Saarijärven ja eräiden pienempien vesistöjen rantoja. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.3.-7.4.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

LIEKSA, Ohtakankaan ranta-asemakaava. Kaava koskee Pitkäjärven, Siikajärven ja eräiden pienempien vesistöjen rantoja. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.3.-7.4.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

LIEKSA, Parreen ranta-asemakaava. Kaava koskee Iso Hangasjärven, Kontiolammen ja eräiden pienempien vesistöjen rantoja. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.3.-7.4.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

LIEKSA, Teppanalan ranta-asemakaava. Kaava koskee Ylä-Siikajärven ja eräiden pienempien vesistöjen rantoja. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.3.-7.4.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

OULU

Ei vireillä olevia kaavoja.

PALTAMO

OULUJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS. Muutos koskee tiloja 578-405-64-7 ja 578-402-44-16 Pitkänperässä ja Pynnölänlahdella. Siinä muutetaan yhden rakennuspaikan sijaintia. Muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 24.5.-26.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

POSIO

Ei vireillä olevia kaavoja.

PUDASJÄRVI

PYTKYNHARJUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS. Muutos koskee osaa korttelista 20 ja siihen liittyvää virkistysaluetta. Korttelialue laajenee hieman. Muutoksen vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 17.7.-14.8.2017

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

PUOLANKA

TONKOPURON ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kaavanmuutos koskee korttelia 109 ja laajennus siitä pohjoiseen nykyisin pääasiassa asuntovaunukäytössä olevia alueita . Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 28.9.-28.10.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.12.2016-11.1.2017.

PYHÄJÄRVI

Ei vireillä olevia kaavoja.

RANUA

Ei vireillä olevia kaavoja.

RISTIJÄRVI

EMÄJOEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaava koskee Emäjoen molempia rantoja Seitenoikean voimalaitokselta etelään. Tarkoitus on laatia tavanomainen, omarantainen kaava. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 9.5.2016. Kaavaluonnos tulee nähtäville lähiaikoina.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

SALLA

Ei vireillä olevia kaavoja.

SOTKAMO

SOTKAMO, Tipasjärven ranta-asemakaava. Kaava käsittää UPM-Kymmene Oyj:n ja ykstyisten omistamia alueita Iso ja Pieni Tipasjärvillä ja niiden lähivesistöissä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 4.1.-2.2.2011. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

SUOMUSSALMI

SUOMUSSALMI, Kiantajärven leirintäalueen ranta-asemakaava. Kaava koskee em. leirintäaluetta. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan lähiaikoina.

SUOMUSSALMI, Pietarin ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Kiantajärvellä Isolahdella ja Hietaselän Jauraniemessä ja Pietarinniemessä. Tarkoitus on tehdä väljä, omarantainen kaava. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 25.4.2013. Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.3.-2.4.2015. Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.12.2016-31.1.2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2017.

SUOMUSSALMI, Piispajärven ranta-asemakaavan laajennus. Laajennus koskee Vellijärven, Kivijärven ja Särkkälammen rantoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 1.9.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.2.-4.3.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.12.2016-31.1.2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2017.

SUOMUSSALMI, Aittojärven ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 1.9.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

SUOMUSSALMI, Kellojärven ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n ja yksityisten omistamia alueita Kellojärvellä, Pikku Kellojärvellä, Saukkojärvellä ja Pieni Saukkojärvellä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 1.9.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

SUOMUSSALMI, Saukkojärven ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Kiantajärveen kuuluvalla Saukkojärvellä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 1.9.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.5.-16.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

TAIPALSAARI

Ei vireillä olevia kaavoja.

TAIVALKOSKI

TAIVALKOSKI, Ala-Irnin ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamaa Polon tilaa 832-401-141-22 Ala-Irnin pohjoisrannalla. Kaavasta laaditaan tavanomainen, omarantainen kaava. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 13.6.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.2.-7.3.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.-30.6.2017.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi

VAALA

VAALA, Peurapolun ranta-asemakaava. Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamaa Kuivalammen tilaa 785-403-37-2 Manamansalon Rusilanlahden länsirannalla. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 16.12.2017. Kaavaluonnos tulee nähtäville lähiaikoina.

KOMMENTIT KAAVASTA kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi