Ranta-asemakaavat
Ranta-asemakaavat Lomarakentaminen vaatii nykyään lähes poikkeuksetta joko ympäristökeskuksen myöntämän poikkeamisluvan tai voimassa olevan kaavan. Kaava voi olla kunnan laatima yleiskaava tai maanomistajien teettämä ranta-asemakaava.
KimmoKaava voi hoitaa koko kaavoitusprosessin yhteistyötahojen kanssa; pohjakartoitus, luontoarvioselvitys, neuvottelut viranomaisten kanssa sekä varsinainen kaavoitus. Myös kaavan paalutus ja lohkominen voivat sisältyä toimeksiantoon.

Asema- ja yleiskaavat
Asemakaavojen laatimisesta ja muuttamisesta tekee päätökset lähinnä ko. kunta. Maanomistaja tai muu asianosainen voi tehdä aloitteita hankkeista ja tehdä omia ehdotuksia tai jopa laadituttaa muutostyön.
Yleiskaavat käsittävät laajemman kokonaisuuden suunnittelun kerralla. Kohteena voi olla esim. kunnan koko keskustaajama tai laajahko vesistöalue. Näiden töiden tekemisessä joudutaan käyttämään monen eri asiantuntijan erikoisosaamista.

Teemakartat
KimmoKaava on laatinut Kuusamon kaupungille mm. latu-, kelkka- ja melontakartat sekä moneen lehteen ja esitteeseen opas- ja aluekarttoja. Kartat pyritään aina laatimaan mahdollisimman hyvin "olemassa olevaan koordinaatistoon".

Asemapiirrokset
Yritys ei vierasta pienenkään työn tekemistä. Omakotitalon tai lomamökin asemapiirrosta varten käydään aina paikan päällä ja suunnitellaan rakennuksen paikka yhdessä omistajien ja rakennussuunnittelijoiden kanssa. Piirrosta varten hankitaan tai mitataan tontin korkeus-, kasvillisuus-, rakennus- yms. tiedot.

Mittaus- ja paalutustehtävät
Käytössä on uudenaikainen GPS -laite, teodoliitti ja etäisyysmittarilaitteet, vaaituskalusto sekä ennen kaikkea hyvä kenttäkokemus.

Maanmittaustehtävät
Maanmittausmaksuista on mahdollisuus saada varsin huomattaviakin alennuksia teettämällä työt itse. Esimerkiksi alle 1 ha tilan lohkomisen osalta alennus on 190 euroa, mikäli kaikki maastotyöt on tehty. KimmoKaava voi toimittaa myös tarvittavat putkipyykit.