Ajankohtaiset hankkeet

Kaavat

Näillä sivuilla  esitellään vireillä olevia kaava- ym. hankkeita. Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kaavaesittelyjen yhteydessä olevan lomakkeen tai ”Ota yhteyttä” -sivujen kautta jättää mielipiteitä, huomautuksia ja muistutuksia. Kaavojen laatimistilanne on syytä tarkistaa kaavoittajalta tai asianomaisesta kunnasta.