Ajankohtaiset hankkeet – Rovaniemi

Auttijärven ranta-asemakaava

Kaava koskee Metsähallituksen ja yksityisten alueita Auttijärvellä, Venejärvellä ja Karjalajärvellä. Samanaikaisesti on tekeillä kaava myös Posion alueelle Auttijärvellä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 24.6.-23.7.2019.

Kaavaluonnos oli uudelleen nähtävillä 24.4.-7.5.2020.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9.-6.10.2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2020.

Kommentit kaavasta kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.