KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

PORONTIMAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee pääasiassa Metsähallituksen omistamia alueita Porontiman Pitkäniemessä sekä yksityisten maita Tiensuunlahdessa. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin 28.7.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.11.-1.12.2017. Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee ns. Isokenkäisten klubin matkailuyritystä ja siihen liittyviä alueita Yli-Heikinjärvellä ja Iso-Särkiluomalla. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 16.11.2017, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 20.3.2019.

ELIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee korttelia 7 sekä siihen liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan hieman korttelin ja latureittien sijaintia, lisätään rantasaunan rakennusala ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä 25.4.-24.5.2019.

AHON RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 1, 2, 4-6 ja 9 sekä niihin liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan yksi kortteli pysyvään asumiseen, muotoillaan hieman korttelien sijaintia ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 4.10.-2.11.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

NAATIKKANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 3, 4 ja 14 kokonaan tai osittain sekä niihin liittyviä alueita. Muutoksella muotoillaan hieman korttelien sijaintia, lisätään talousrakennusten rakennusoikeutta ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 16.11.-17.12.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä 25.4.-24.5.2019.

VUOSSELIJÄRVEN KOILLISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kaavan virkistysalueita. Sillä muodostuu matkailua palvelevien rakennusten alueita. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

TAKALONLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava käsittää matkailua palvelevien rakennusten ja toimintojen alueita Takalonlammen ympärillä Rukajärven pohjoispuolella. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Laajennus koskee kiinteistöä 305-411-108-38 Rantalahden länsiosassa. Sillä muodostuu yksi rakennuspaikka. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos on nähtävillä 25.4.-24.5.2019.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC