KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

VUOSSELIJÄRVEN KOILLISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kaavan virkistysalueita. Sillä muodostuu matkailua palvelevien rakennusten alueita. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.2.-6.3.2020. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 6.5.2020.

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

MARSALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Muutoksella huomioidaan tapahtunut kiinteistöjaotus, siirretään kaksi rakennuspaikkaa, lisätään yksi rakennuspaikka ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Kaavanmuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 6.2.-6.3.2020. Kaavaehdotus on nähtävillä 2.-31.7.2020.

UUTTUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella muutetaan rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta, lisätään rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laajennuksella kaavaan otetaan aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-8.5.2020.

KAARELANSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee Possoniemen aluetta Kaarelansalmen pohjoispuolella lähellä Kilikilösalmea Yli-Kitkalla. Kaavalla muodostetaan muutamia tavanomaisia, omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan 2.7.2020.

JUNGANHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella lisätään rakennuskortteleita ja niiden rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laava on pääasiassa matkailutoimintaa palveleva. Laajennuksella kaavaan otetaan yksi kiinteistö ja aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 2.-31.7.2020.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC