KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

KAARELANSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee Possoniemen aluetta Kaarelansalmen pohjoispuolella lähellä Kilikilösalmea Yli-Kitkalla. Kaavalla muodostetaan muutamia tavanomaisia, omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 2.7.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.4.-28.5.2021. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-18.10.2021. Ehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 24.2.-25.3.2022. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 18.5.2022.

JUNGANHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella lisätään rakennuskortteleita ja niiden rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laava on pääasiassa matkailutoimintaa palveleva. Laajennuksella kaavaan otetaan yksi kiinteistö ja aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-31.7.2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-18.10.2021.

ONKERNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee osittain tai kokonaan kortteleita 1, 4, 7, 9 ja 11 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee kiinteistöä 305-416-92-27. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 10.9.-9.10.2020. Asiakirjat kaavan vaikutuksesta Särkiperä-Löyhkönen-Antinvaaran Natura -alueeseen ovat lausunnolla 12.8.2022 asti.

KYLMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella kaksi rakennuspaikkaa siirretään Kylmäniemen pohjoisrannalta etelärannalle. Kaava laajenee aiemmin vahvistamatta jääneille alueille. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 29.4.-28.5.2021. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-18.10.2021. Ehdotus hieman muutettuna oli uudelleen nähtävillä 31.3.-29.4.2022. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 18.5.2022.

ULLANMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Muutoksella kaksi rakennuspaikkaa muutetaan pysyvän asumisen mahdollistavaksi, kolme rakennuspaikkaa siirretään eri kohtaan ja muihin lisätään rakennusoikeutta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-2.7.2021. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.2.-25.3.2022. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 15.6.2022.

VIIPUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee osaa kaavasta. Sillä muutetaan muutamia rakennuspaikkoja pysyvään asumiseen, matkailua palvelevien rakennusten kortteleita lomarakentamiseen, tehdään vähäisiä muutoksia kortteleiden rajoihin sekä päivitetään rakennusoikeudet ja kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 27.1.-25.2.2022.

RAIVIONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Muutos koskee koko kaavaa. Sillä muutetaan 4 rakennuspaikkaa pysyvään asumiseen, vähennetään yksi rakennuspaikka, tehdään vähäisiä muutoksia kortteleiden rajoihin sekä päivitetään rakennusoikeudet ja kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 27.1.-25.2.2022. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella tehdään muutamia pysyvän asumisen rakennuspaikkoja, rakennusoikeutta lisätään, rajoja tarkennetaan ja kaavamääräyksiä päivitetään. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos on nähtävillä 1.-30.6.2022.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC