KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

ELIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee korttelia 7 sekä siihen liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan hieman korttelin ja latureittien sijaintia, lisätään rantasaunan rakennusala ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.4.-24.5.2019. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 19.6.2019.

NAATIKKANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 3, 4 ja 14 kokonaan tai osittain sekä niihin liittyviä alueita. Muutoksella muotoillaan hieman korttelien sijaintia, lisätään talousrakennusten rakennusoikeutta ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 16.11.-17.12.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.4.-24.5.2019. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksynyt 19.6.2019.

VUOSSELIJÄRVEN KOILLISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kaavan virkistysalueita. Sillä muodostuu matkailua palvelevien rakennusten alueita. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

TAKALONLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava käsittää matkailua palvelevien rakennusten ja toimintojen alueita Takalonlammen ympärillä Rukajärven pohjoispuolella. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.-8.3.2019.

JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Laajennus koskee kiinteistöä 305-411-108-38 Rantalahden länsiosassa. Sillä muodostuu yksi rakennuspaikka. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 25.4.-24.5.2019. Kaavaehdotus on nähtävillä 26.9.-25.10.2019.

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC