KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

UUTTUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella muutetaan rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta, lisätään rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laajennuksella kaavaan otetaan aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-8.5.2020. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

KAARELANSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee Possoniemen aluetta Kaarelansalmen pohjoispuolella lähellä Kilikilösalmea Yli-Kitkalla. Kaavalla muodostetaan muutamia tavanomaisia, omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 2.7.2020. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä lähiaikoina.

JUNGANHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella lisätään rakennuskortteleita ja niiden rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laava on pääasiassa matkailutoimintaa palveleva. Laajennuksella kaavaan otetaan yksi kiinteistö ja aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-31.7.2020.

ONKERNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee osittain tai kokonaan kortteleita 1, 4, 7, 9 ja 11 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee kiinteistöä 305-416-92-27. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 10.9.-9.10.2020.

HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee Hakojärven, Kantojärven ja Tulilammen välistä kaavan osaa osittain. Muutoksella ajantasaistatetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeus, käyttötarkoitus, sijainti ja kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 10.9.2020.

PULKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Laajennus koskee kiinteistöjä 305-411-83-14 ka 305-411-186-8 Pulkkajärven länsi- ja itäpäässä. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 10.9.2020. Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä lähiaikoina.

TALVIJÄRVI-YLIPESSARIJÄRVI-SALMILAMPI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutoksella osa rakennuspaikoista muutetaan pysyvän asumisen mahdollistaviksi. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä lähiaikoina.

KYLMÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella kaksi rakennuspaikkaa siirretään Kylmäniemen pohjoisrannalta etelärannalle. Kaava laajenee aiemmin vahvistamatta jääneille alueille. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä lähiaikoina.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC