KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

PORONTIMAN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee pääasiassa Metsähallituksen omistamia alueita Porontiman Pitkäniemessä sekä yksityisten maita Tiensuunlahdessa. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin 28.7.2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.11.-1.12.2017.

HAKOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 25-28 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Laajennus koskee Purnujärven lounaisosassa kiinteistöjä 31:4, 31:73 ja 31:74. Muutoksella lisätään rakennusoikeutta ja muutetaan kortteleiden rajoja. Laajennuksella todetaan nykyinen rakennustilanne ja mahdollistetaan lisärakentaminen. Muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta ilmoitettiin 16.2.2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.5.-16.6.2017. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

YLI-HEIKINJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee ns. Isokenkäisten klubin matkailuyritystä ja siihen liittyviä alueita Yli-Heikinjärvellä ja Iso-Särkiluomalla. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 16.11.2017, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018.

SÄRKINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 1 ja 6, osaa korttelista 2 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Rakennuspaikkoja osittain siirretään ja rakennusoikeutta kasvatetaan. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 8.2.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 8.2.-9.3.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä 19.7.-17.8.2018.

KAUKOSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee kortteleita 9 ja 14 sekä niihin liittyviä virkistysalueita. Muutoksella muutetaan yhden rakennuspaikan sijaintia ja käyttötarkoitusta sekä lisätään rakennusoikeutta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 8.2.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 8.2.-9.3.2018. Kaavaehdotus laajeni koskemaan myös muita kortteleita ja on nähtävillä 19.7.-17.8.2018.

ELIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee korttelia 7 sekä siihen liittyviä alueita. Muutoksella muutetaan hieman korttelin ja latureittien sijaintia, lisätään rantasaunan rakennusala ja päivitetään kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2018.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC