KimmoKaava hankkeet Kuusamo

Ajankohtaiset hankkeet – Kuusamo

JUNGANHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella lisätään rakennuskortteleita ja niiden rakennusoikeutta ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Laava on pääasiassa matkailutoimintaa palveleva. Laajennuksella kaavaan otetaan yksi kiinteistö ja aiemmin vahvistamatta jääneet alueet. Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 2.-31.7.2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-18.10.2021. Kuusamon tulevaisuuslautakunta hyväksynyt 23.3.2023.

ONKERNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee osittain tai kokonaan kortteleita 1, 4, 7, 9 ja 11 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee kiinteistöä 305-416-92-27. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 10.9.-9.10.2020. Asiakirjat kaavan vaikutuksesta Särkiperä-Löyhkönen-Antinvaaran Natura -alueeseen olivat lausunnolla 12.8.2022 asti. Kaavaehdotus on nähtävillä lähiaikoina.

VIIPUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee osaa kaavasta. Sillä muutetaan muutamia rakennuspaikkoja pysyvään asumiseen, matkailua palvelevien rakennusten kortteleita lomarakentamiseen, tehdään vähäisiä muutoksia kortteleiden rajoihin sekä päivitetään rakennusoikeudet ja kaavamääräykset. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 27.1.-25.2.2022. Kaavaehdotus on nähtävillä 24.5.-22.6.2023.

KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutoksella tehdään muutamia pysyvän asumisen rakennuspaikkoja, rakennusoikeutta lisätään, rajoja tarkennetaan ja kaavamääräyksiä päivitetään. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 1.-30.6.2022. Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.4.-4.5.2023.

KUORINGIN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Kaavan osittaisella kumoamisella varaudutaan maa-ainesluvan käsittelyyn. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 12.10.-10.11.2022. Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.2.-16.3.2023. Ehdotusvaiheessa kaavaa muutettiin virkistysalueen osalta osittaisen kumoamisen ohella. Tulevaisuuslautakunta hyväksynyt 27.4.2023 § 39.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Muutos koskee kortteleita 1,2 ja 4-7 sekä niihin liittyviä alueita. Laajennus koskee aiemmin vahvistamatta jääneitä alueita sekä Virkkulantien vartta. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 20.6.-30.7.2019.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC