KimmoKaava hankkeet Lieksa

Ajankohtaiset hankkeet – Lieksa

MÄRÄJÄLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee mm. entisen Märäjälahden entisen kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen aluetta kiinteistöllä Märäjälahti 422-415-182-0. Alue on Pielisen rannalla n. 7 km Lieksan keskustasta kaakkoon. Kaavan tarkoituksena on miettiä ja suunnitella olemassa oleville rakennuksille uutta käyttöä pääasiassa matkailutoiminnassa. Alueelle kaavoitetaan myös uusia rakennusalueita. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotetaan 18.11.2021, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Suunnitelmasta selviää alustavia käyttösuunnitelmia sekä taustatietoja. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 18.11.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla 18.11.-13.12.2021. Näillä sivuilla suunnitelma on nähtävillä koko työn ajan kaavaselostuksen lopussa. Kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä 9.2.-17.3.2023. Kaava-alue supistui koskemaan vain Märäjälahdentien ja Pielisen välistä aluetta. Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8.-11.9.2023.

MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Mäntyjärven, Pyytöjärven, Koivaksen, Petronjärven ja niiden lähellä olevien vesistöjen rannoilla. Kaavalla on tarkoitus muodostaa tavanomaisia, omarantaisia  lomarakennuspaikkoja. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.2.-8.3.2012. Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.5.-26.6.2013. Kaavaehdotus 7.5.2015 oli nähtävillä uudelleen 21.12.2015-19.2.2016. Omistajanvaihdoksen johdosta työtä jatketaan myöhemmin.

Kommentit kaavoista kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC