Ajankohtaiset hankkeet – Simo

PAANUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee Paanuniemen kiinteistöä 751-402-75-0 Karsikkoniemen etelärannalla, Peurankallion saaressa ja Laitakarin Haikarassa. Tarkoituksena on laatia tavanomaiseen lomarakentamiseen tarkoitettu kaava pääasiassa jo toteutuneille rakennuspaikoille. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.1.-11.2.2022. Kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) piti olla nähtävillä 7.9.-9.10.2023. SIMON KUNNANHALLITUS ON 4.9.2023 § 224 PÄÄTTÄNYT KESKEYTTÄÄ RANTA-ASEMAKAAVAN KÄSITTELYN KARSIKKONIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN VUOKSI.

Kommentit kaavasta kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC