KimmoKaava hankkeet Sotkamo

Ajankohtaiset hankkeet – Sotkamo

TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava käsittää UPM-Kymmene Oyj:n ja yksityisten omistamia alueita Iso ja Pieni Tipasjärvillä ja niiden lähivesistöissä. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin ja kaavaluonnos oli nähtävillä 4.1.-2.2.2011. Kaavaehdotus tulee nähtäville lähiaikoina.

PERKIÖN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos käsittää korttelit 1-12 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja liikennealueita. Muutoksella muutetaan osa rakennuspaikoista pysyvään asumiseen, rakennuspaikkoja poistetaan ja kaavamääräykset laitetaan ajan tasalle. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan ja kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5.-3.6.2022.

Kommentit kaavasta kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC