KimmoKaava hankkeet Taivalkoski

Ajankohtaiset hankkeet – Taivalkoski

IIJOEN-KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Muutos koskee osaa korttelista 7 sekä siihen liittyviä maa- ja metsätalousalueita. Muutoksella lisätään yksi pysyvän asunnon rakennuspaikka. Kaavanmuutoksen  vireilletulosta ilmoitettiin 16.9.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 19.1.-19.2.2021. Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.4.-11.5.2021. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29.6.2021.

JOKIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava koskee eri puolilla Jokijärveä olevia Tavelan 832-401-8-36, Paloniemen 832-401-8-15, Kokkoniemen 832-401-8-24, Mannilan 832-401-7-35, Kokkoahon 832-401-8-42, Lapinsaaret 832-401-8-23 ja Kuuselan 832-401-29-9 kiinteistöjä. Kaavalla suunnitellaan matkailuyritysten maankäyttöä ja lisätään tavanomaisten lomarakennusten rakennuspaikkoja. Kaavan  vireilletulosta ilmoitettiin 16.9.2020.

Kommentit kaavasta kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi tai allaolevalla lomakkeella.

Voit halutessasi liittää tiedoston viestisi tueksi. Hyväksytyt muodot: Alle 9Mt kokoiset .PDF, .JPG, -JPEG, .PNG, .DOCX ja .DOC